Promień Off
Promień
km Set radius for geolocation
Szukaj

Separacja z podziałem majątku

Separacja to instytucja prawa, która do przepisów została wprowadzona w 1999 roku. Separacja jest alternatywą rozwodu, gdy małżonkowie przewidują możliwość powrotu do wspólnego pożycia. Przesłanką, dla której może być orzeczona separacja to wystąpienie zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego (gdy przy rozwodzie wymagana jest także trwałość rozkładu pożycia małżeńskiego). Warto wskazać, że pożycie małżeńskie odnosi się do takich sfer życia jak wspólnota duchowa, fizyczna i gospodarcza.


Kiedy separacja nie zostanie orzeczona?

Sąd nie orzeknie o separacji w sytuacji, gdy mogłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Dodatkowo orzeczenie separacji nie może być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (np. gdy jedno z małżonków jest poważnie chore czy separacja stanowiłaby rażącą krzywdę dla małżonka). Do wprowadzenia separacji nie jest natomiast potrzebna zgoda współmałżonka. O orzeczenie separacji może nawet wystąpić małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia małżeńskiego (w przeciwieństwie do wniosku o rozwód), a brak zgody współmałżonka może tylko utrudnić orzeczenie separacji, ale nie jest wymagana.


Jakie są konsekwencje orzeczenia separacji?

W wyniku orzeczenia separacji przepisy prawa, z chwilą uprawomocnienia się wyroku, zakładają że zniesiony zostaje przymusowy ustrój majątkowy (powstający z chwilą zawarcia małżeństwa, o ile małżonkowie nie zawarli innej umowy w formie aktu notarialnego). Wspólnością majątkową w trakcie małżeństwa objęte są takie dochody jak:

  • otrzymywane w ramach wynagrodzenia za pracę;
  • dochody z  innej działalności zarobkowej małżonków;
  • dochody z majątku wspólnego;
  • dochody z majątku osobistego małżonków czy
  • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego.

Z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o separacji wymienione powyżej dochody zostają rozdzielone i traktowane są jako dochody osobiste każdego z małżonków. Taki podział pozwala na nabywanie rzeczy do swojego osobistego majątku bez potrzeby uzyskiwania zgody drugiego małżonka, a nawet zaciąganie kredytu czy pożyczki.

Komentarze prawników na temat – Separacja z podziałem majątku

To jest przykładowa odpowiedź na jedno z Najczęściej Zadawanych Pytań: Separacja z podziałem majątku. Zapraszamy adwokatów do udzielania odpowiedzi eksperckich na pytania, które najczęściej zadają internauci. Chcesz opublikować Twoją odpowiedź? Sprawdź ofertę portalu: https://rozwod-separacja.pl/kup/publikacja-odpowiedzi-adwokata-na-najczesciej-zadawane-pytania/

Autor: Przykładowa kancelaria

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat – Separacja z podziałem majątku – Zadaj pytanie w komentarzach

Pytania i odpowiedzi 0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone