Promień Off
Promień
km Set radius for geolocation
Szukaj

Separacja z orzeczeniem o winie

Separacja jest opcją dla rozwodu, gdy małżonkowie widzą jeszcze szansę dla swojego związku. Skutki separacji są zbliżone do efektów rozwodu, lecz nie powodują rozwiązania małżeństwa. Żądając separacji małżonek musi wykazać, że pojawił się kompletny rozkład pożycia małżeńskiego (ale nie musi być trwały). Natomiast jako zgodne małżeństwo uważa się związek, w którym partnerzy związani są duchowo, fizycznie i gospodarczo. Rozpad tych powiązań sprawia, że dochodzi do zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.


Czy w orzeczeniu o separacji orzeka się o winie małżonków?

W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wskazane są podstawowe obowiązki małżeńskie (jak zobowiązanie do wierności, wzajemnej pomocy, wspólnego pożycia czy dokonywania wkładu do utrzymania rodziny). Na zupełny rozkład pożycia w małżeństwie nie pozwala utrzymanie choćby więzi ekonomicznej. W trakcie sprawy o rozwód sąd musi orzec kto jest winien rozkładowi pożycia. W ten sam sposób postępuje sąd w przypadku sprawy o separację. Wyjątkiem jest separacja, która jest orzekana w trybie nieprocesowym na zgodny wniosek stron. W wydanym orzeczeniu sąd może wskazać, że winnym rozkładu pożycia jest:

  • – jeden z małżonków,
  • – oboje małżonkowie lub
  • – żaden z małżonków.

Należy zauważyć, że pojęcie winy nie jest wytłumaczone w obowiązujących przepisach prawa. Z tego powodu praktyka przyjęła, że  winnym jest małżonek, który swoim nagannym zachowaniem spowodował rozpad małżeństwa. Jako naganne zachowanie określa się niedbalstwo któregokolwiek z małżonków lub obojga. Samo orzeczenie o winie w orzeczeniu o separacji ma charakter moralny, ale dodatkowo powoduje skutki finansowe w formie alimentów dla niewinnego małżonka.

W trakcie postępowania sądowego należy przedstawić dowody, które wykażą winę współmałżonka. Sąd wydając wyrok opiera się na pełnym materiale dowodowym wskazanym w sprawie. Warto zauważyć, że sąd zrezygnuje z orzekania o winie na skutek zgodnego żądania małżonków. Przy orzekaniu o winie nie ma znaczenia w jakim stopniu zachowanie małżonka spowodowało powstanie czy pogłębienie rozkładu pożycia. Często przyczyną rozkładu pożycia jest wiele elementów (np. zdrada, wyprowadzka jednego z małżonków do innej miejscowości z zamiarem stałego pobytu czy odmowa wsparcia małżonka w trudnych chwilach).

Komentarze prawników na temat – Separacja z orzeczeniem o winie

To jest przykładowa odpowiedź na jedno z Najczęściej Zadawanych Pytań: Separacja z orzeczeniem o winie. Zapraszamy adwokatów do udzielania odpowiedzi eksperckich na pytania, które najczęściej zadają internauci. Chcesz opublikować Twoją odpowiedź? Sprawdź ofertę portalu: https://rozwod-separacja.pl/kup/publikacja-odpowiedzi-adwokata-na-najczesciej-zadawane-pytania/

Autor: Przykładowa kancelaria

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat – Separacja z orzeczeniem o winie – Zadaj pytanie w komentarzach

Pytania i odpowiedzi 0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone