Promień Off
Promień
km Set radius for geolocation
Szukaj

Separacja jak napisać wniosek?

Choć separacja w znaczących kwestiach różni się od rozwodu, ma ona na celu udokumentowanie rozłamu małżeństwa. W postępowaniu o uzyskanie separacji należy udowodnić, że ustanie więzi emocjonalnej, fizycznej i ekonomicznej z małżonkiem jest zupełne, ale niekoniecznie trwałe (jak w przypadku ubiegania się o rozwód).

Jak się zabrać za złożenie wniosku o separację od strony formalnej i gdzie go złożyć?

Od strony formalnej wniosek o separację należy złożyć do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków, jeżeli jeden z nich nadal tam mieszka lub na miejsce zamieszkania pozwanego, lub też ostatecznie ze względu na miejsce zamieszkania powoda (jeżeli nie da się inaczej ustalić właściwego sądu okręgowego). Konieczne jest wniesienie opłaty w wysokości 600 zł (w formie przelewu na konto sądu lub osobiście w jego siedzibie).

W pozwie należy zadbać o to, aby umieścić dokładne adresy stron, jest to niezwykle ważne, aby pozwanemu dostarczyć pozew i aby powiadomić obie strony o terminie rozprawy.

Co dokładnie należy napisać w pozwie o separację?

Jest kilka elementów składowych pozwu o separację:

  • Żądanie, czyli jasna informacja, że powód/-ka wnosi o orzeczenie separacji z małżonkiem. Wraz z określeniem swojego stanowiska w kwestii chęci uzyskania separacji należy tutaj sformułować swoje oczekiwania, np.: powierzenie sprawowania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi, zasądzenie alimentów na rzecz dzieci (wraz z określeniem oczekiwanej ich wysokości), usankcjonowanie podziału majątku.
  • Uzasadnienie, w którym należy wyszczególnić wszystkie okoliczności, które spowodowały rozkład pożycia małżeńskiego, np.: alkoholizm lub agresja pozwanego, zamiłowanie do hulaszczego trybu życia, problemy finansowe, niełożenie na utrzymanie wspólnych dzieci itp. Trzeba tutaj pamiętać, aby na okoliczności te przedłożyć jak najwięcej dowodów.
  • Podpis – aby wniosek złożony do sądu był ważny, musi być on opatrzony własnoręcznym podpisem, wraz z podaniem daty i miejsca podpisu.

Komentarze prawników na temat – Separacja jak napisać wniosek?

To jest przykładowa odpowiedź na jedno z Najczęściej Zadawanych Pytań: Separacja jak napisać wniosek? Zapraszamy adwokatów do udzielania odpowiedzi eksperckich na pytania, które najczęściej zadają internauci. Chcesz opublikować Twoją odpowiedź? Sprawdź ofertę portalu: https://rozwod-separacja.pl/kup/publikacja-odpowiedzi-adwokata-na-najczesciej-zadawane-pytania/

Autor: Przykładowa kancelaria

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat – Separacja jak napisać wniosek? – Zadaj pytanie w komentarzach

Pytania i odpowiedzi 0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone