Promień Off
Promień
km Set radius for geolocation
Szukaj

Separacja bez orzekania o winie a alimenty

Separację określa się, jako faktyczny, bądź formalny stan w małżeństwie, który charakteryzuje się rozkładem pożycia związku małżeńskiego. Wniosek o separacje może zostać wniesiony do sądu zarówno przez jednego z małżonków, jak i obojga. Wniosek o zasądzenie separacji powinien zostać złożony do sądu okręgowego I instancji (wydział cywilny), właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania obojga małżonków. Natomiast w sytuacji, gdy jedna ze stron już nie zamieszkuje w danym okręgu to sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd okręgowy I instancji (wydział cywilny), właściwy ze względu na miejsce zamieszkania strony wnoszącej wniosek. 

Separacja z orzekaniem czy bez orzekania o winie

Separacja może być orzeczona zarówno z orzekaniem o winie, jak i nie. W sytuacji, gdy zostaje orzeczona bez wskazania winy jednej ze stron to wtedy także jest możliwość uzyskania alimentów od drugiego małżonka. Jest to natomiast możliwe wyłącznie w takiej sytuacji, w której drugi małżonek żyje w niedostatku i nie ma możliwość utrzymania siebie oraz życia na podobnym poziomie, jak przed zasądzeniem separacji. Przykładów, w których sąd zasądził alimenty drugiej stronie postępowania, mimo orzeczenia separacji bez winy jest wiele. I nie jest trudno takie alimenty uzyskać. Jeżeli sąd zaniecha orzekania o winie to wtedy następują takie skutki, jakby żadne z małżonków nie ponosiło winy za rozkład pożycia małżeńskiego. 

Co trzeba zrobić?

Aby otrzymać alimenty w przypadku orzekania separacji bez winy należy odpowiednio udokumentować swój niedostatek. Potrzeby powinny być w skrupulatny sposób odpowiednio uzasadnione. Przy czym za usprawiedliwione potrzeby są bierze pod uwagę wyłącznie takie, które umożliwiają zaspokojenie normalnych warunków bytowych i egzystencjalnych. Sąd bierze tutaj pod uwagę możliwości zarobkowe, jak również majątkowe każdej ze stron postępowania. Należy również pamiętać, że nie może dojść do sytuacji, podczas której jeden z małżonków będzie zobowiązany do płacenie alimentów drugiemu małżonkowi, gdy godziłoby to w zasady współżycia społecznego. 

Komentarze prawników na temat – Separacja bez orzekania o winie a alimenty

To jest przykładowa odpowiedź na jedno z Najczęściej Zadawanych Pytań: Separacja bez orzekania o winie a alimenty. Zapraszamy adwokatów do udzielania odpowiedzi eksperckich na pytania, które najczęściej zadają internauci. Chcesz opublikować Twoją odpowiedź? Sprawdź ofertę portalu: https://rozwod-separacja.pl/kup/publikacja-odpowiedzi-adwokata-na-najczesciej-zadawane-pytania/

Autor: Przykładowa kancelaria

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat – Separacja bez orzekania o winie a alimenty – Zadaj pytanie w komentarzach

Pytania i odpowiedzi 0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone