Promień Off
Promień
km Set radius for geolocation
Szukaj

Rozwód z orzeczeniem o winie

Małżeństwo nie zawsze jest udane. Zdarza się, że nawet po wielu latach małżonkowie podejmują decyzję o rozstaniu. Jedną z bardziej istotnych kwestii w przypadku rozwodu jest ustalenie, które z małżonków ponosi winę za rozpad pożycia. Orzeczenie winy wydawane jest wyłącznie na wniosek przynajmniej jednego z małżonków. Takie sprawy rozwodowe toczą się na ogół znacznie dłużej. Poniżej krótko opisujemy rozwód z orzeczeniem o winie.

Kto może ponosić winę?

W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie sąd może stwierdzić:

  • winę jednego z małżonków;
  • winę obojga małżonków.

Możliwe jest także stwierdzenie, że żadne z małżonków nie jest winne rozpadowi pożycia.

Jakie działania mogą przyczynić się do uznania winy?

Orzeczenie o winie może mieć miejsce wówczas, gdy małżonek podejmował działania bądź zaniechania, które stały w sprzeczności z przepisami prawa bądź zasadami współżycia społecznego, a ich konsekwencją był trwały i zupełny rozkład pożycia. Do takich działań zalicza się między innymi:

  • odmawianie współżycia;
  • porzucenie małżonka bez wyraźnego powodu;
  • nadużywanie alkoholu;
  • stosowanie przemocy wobec małżonka, dzieci;
  • zdradę małżeńską;
  • stosowanie gróźb.

Jeśli jednak małżonek jest nieświadomy swojego zachowania, jego wina nie zostanie orzeczona. Sytuacja taka ma miejsce na przykład w przypadku różnego rodzaju chorób.

Konieczność udowodnienia winy

Decydując się na wniesienie pozwu o rozwód z orzeczeniem winy, należy być świadomym tego, że wina musi zostać udowodniona. Niezbędne okazują się więc dowody wskazujące, że to małżonek przyczynił się do rozkładu pożycia. Sąd uwzględni zeznania świadków, dokumenty wskazujące na winę małżonka, obdukcje lekarskie, raporty policyjne.

Sprawy rozwodowe, w których niezbędne jest orzeczenie winy mogą ciągnąć się latami. Związane jest to z konsekwencjami prawnymi orzeczenia winy. Jeśli małżonek zostanie uznanym za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, musi liczyć się z koniecznością płacenia alimentów na rzecz małżonka niewinnego. Dzieje się tak nawet wtedy, kiedy małżonek nie popadł w niedostatek.

Komentarze prawników na temat – Rozwód z orzeczeniem o winie

To jest przykładowa odpowiedź na jedno z Najczęściej Zadawanych Pytań: Rozwód z orzeczeniem o winie. Zapraszamy adwokatów do udzielania odpowiedzi eksperckich na pytania, które najczęściej zadają internauci. Chcesz opublikować Twoją odpowiedź? Sprawdź ofertę portalu: https://rozwod-separacja.pl/kup/publikacja-odpowiedzi-adwokata-na-najczesciej-zadawane-pytania/

Autor: Przykładowa kancelaria

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat -Rozwód z orzeczeniem o winie – Zadaj pytanie w komentarzach

Pytania i odpowiedzi 0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone