Promień Off
Promień
km Set radius for geolocation
Szukaj

Rozwód kto ponosi koszty?

Zgodnie z zasadą, która została przyjęta oraz zaakceptowana w polskim sądownictwie, koszty rozwodu ponosi osoba, która przegrywa sprawę rozwodową. Ma to natomiast miejsce dopiero po zakończeniu całego procesu. Kiedy dochodzi do sytuacji, w której sprawa rozwodowa kończy się orzeczeniem bez orzekania o winie, powód otrzymuje zwrot pieniędzy w kwocie maksymalnie 450 złotych (w tym 300 złotych od Sądu oraz 150 złotych od małżonka, jeśli taka właśnie będzie decyzja Sądu). Istnieje jednak możliwość, że cała sprawa zakończy się orzeczeniem wyroku z wyłącznej winy współmałżonka, wtedy właśnie przegrana osoba zobowiązana jest do pokrycia wszelkich wymaganych kosztów postępowania sądowego (jeśli tylko wygrany współmałżonek złoży taki wniosek). 

Podział kosztów sprawy rozwodowej

W sytuacji, w której decyzją Sądu będzie zakończenie całego procesu decyzją z orzeczeniem o winie obydwu stron, dochodzi wtedy do sytuacji, w której wynik traktowany jest jako wygrana sprawy po połowie, a wszystkie niezbędne koszty również dzielone są na każdego z współmałżonków, co skutkuje każdą ze stron płacącą za siebie bez potrzeby pokrywania kosztów za drugą osobę.

Prawdą jest, że istnieje także rozwiązanie, w którym Sąd nie decyduje się na zasądzenie żadnych pieniędzy (lub obarcza osobę tylko częścią całej kwoty) od przegranej strony, jednak dzieje się to bardzo rzadko i ma najczęściej wyjątkowy, uzasadniony powód. 

Koszty pieniężne opinii OZSS to najczęściej orzeczenie kierowane do każdej ze stron walczących w procesie i są one rozłożone po połowie na każdego ze współmałżonków lub całościowo na osobę, która wnioskowała o sporządzenie opinii. Warto jednak pamiętać, że Sąd może uznać, że nie decyduje o pokryciu kosztów adwokata w całości, więc zasądzona w tym aspekcie kwota wynosi bowiem 720 złotych. Podczas trwania skomplikowanych procesów, koszty sprawy mogą wzrosnąć do nawet 4320 złotych mimo, że najczęściej jest to suma w wysokości 1440 złotych. Gdy zwrot opłaty za prawnika nie jest wystarczający, resztę kwoty trzeba pokryć z własnej kieszeni. 

Komentarze prawników na temat – Rozwód kto ponosi koszty?

To jest przykładowa odpowiedź na jedno z Najczęściej Zadawanych Pytań: Rozwód kto ponosi koszty? Zapraszamy adwokatów do udzielania odpowiedzi eksperckich na pytania, które najczęściej zadają internauci. Chcesz opublikować Twoją odpowiedź? Sprawdź ofertę portalu: https://rozwod-separacja.pl/kup/publikacja-odpowiedzi-adwokata-na-najczesciej-zadawane-pytania/

Autor: Przykładowa kancelaria

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat – Rozwód kto ponosi koszty? – Zadaj pytanie w komentarzach

Pytania i odpowiedzi 0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone