Promień Off
Promień
km Set radius for geolocation
Szukaj

Rozwód co trzeba zrobić?

Aby rozpocząć całą procedurą rozwodową należy w pierwszej kolejności złożyć pozew rozwodowy do sądu okręgowego I instancji (wydział cywilny), właściwego ze względu na ostatnie i wspólne mieszkanie obojga małżonków. Z kolei, gdy jeden z małżonków już nie zamieszkuje w tym danym okręgu to pozew rozwodowy powinien zostać wniesiony przez powoda do sądu okręgowego I instancji (wydział cywilny), właściwego ze względu na swoje własne miejsce zamieszkania.

Co powinien zawierać pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy musi zawierać takie dane, jak: datę oraz miejscowość, oznaczenie sądu, oznaczenie pozwanego, oznaczenie powoda, oznaczenie rodzaju pisma, oznaczenie żądania pozwu (czy ma być to rozwód z orzeczeniem o winie, czy też nie), imiona i nazwiska oraz adresy świadków powołanych do sprawy, uzasadnienie pozwu. Należy również dokładnie zastanowić się, czy między stronami istnieje nadal jakaś więź uczuciowa, ponieważ jeżeli istnieje to sąd może odmówić rozwodu. Chodzi tutaj przede wszystkim o istnienie więzi uczuciowej, fizycznej, bądź więzi gospodarczej. Jeżeli chodzi o więź gospodarczą to są może potraktować ją, jako zerwaną, jeżeli strony mieszkają ze sobą osobno, ale na stałe przebywają w tym samym mieszkaniu (strony nie spędzają ze sobą wspólnego czasu, osobno dla siebie gotują). Przy czym trzeba pamiętać, że stan taki musi utrzymywać się już przez długi czas i w sposób ciągły.

Opłaty

Opłata od wniesienia pozwu rozwodowego wynosi 600 złotych i jest to opłata stała. W przypadku, gdy stronom zależy na podziale majątku to opłata od wniesienia wniosku o podział majątku będzie kosztować dodatkowe 1000 złotych i jest także opłata stała. Istnieje także możliwość złożenia wniosku o zwolnienie z opłat sądowych, ale w takiej sytuacji należy wypełnić stosowny formularz, który będzie zarazem oświadczeniem o stanie rodzinnym i majątkowym. Składając wniosek o zwolnienie z opłat sądowych trzeba liczyć się z tym, że rozpoznanie sprawy będzie zdecydowanie wydłużone w czasie. Zwolnienie od kosztów sądowych jest kwestią indywidualną i samo złożenie wniosku nie daje gwarancji, że sąd z tych kosztów zwolni. 

Komentarze prawników na temat – Rozwód co trzeba zrobić?

To jest przykładowa odpowiedź na jedno z Najczęściej Zadawanych Pytań: Rozwód co trzeba zrobić? Zapraszamy adwokatów do udzielania odpowiedzi eksperckich na pytania, które najczęściej zadają internauci. Chcesz opublikować Twoją odpowiedź? Sprawdź ofertę portalu: https://rozwod-separacja.pl/kup/publikacja-odpowiedzi-adwokata-na-najczesciej-zadawane-pytania/

Autor: Przykładowa kancelaria

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat – Rozwód co trzeba zrobić? – Zadaj pytanie w komentarzach

Pytania i odpowiedzi 0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone