Promień Off
Promień
km Set radius for geolocation
Szukaj

Kiedy separacja przechodzi w rozwód?

Separacją określa się formalny, bądź faktyczny stan, który występuje w małżeństwie, polegający na tym, że następuje rozkład pożycia małżeńskiego. Natomiast w przeciwieństwie do rozwodu, separacja nie pociąga za sobą żadnych skutków prawnych. Jeżeli chodzi o separację formalną to charakteryzuje się ona tym, że jest instytucją prawną orzekaną przez sąd okręgowy I instancji (wydział cywilny) na wniosek jednego, bądź dwóch małżonków. Należy zaznaczyć, iż instytucja separacji jest bardzo zbliżona do instytucji rozwodu. Natomiast podstawową różnicą między tymi dwoma instytucjami jest to, że skutkiem rozwodu jest rozwiązanie małżeństwa.

Czym jest rozwód?

Rozwodem określa się rozwiązanie ważnego małżeństwa, o którym orzeka sąd okręgowy I instancji (wydział cywilny), właściwy ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania obojga małżonków. Natomiast w przypadku, gdy jedno z małżonków nie zamieszkuje już w okręgu danego sądu okręgowego to wtedy sądem właściwym do wniesienia pozwu rozwodowego jest sąd okręgowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania powoda. 

Kiedy mamy do czynienia z rozwodem?

Separacja przechodzi w rozwód wtedy, gdy między małżonkami wygasną wszelkie więzi emocjonalne (w tym uczuciowe i gospodarcze). Do separacji dochodzi, gdy sądu zostanie złożony wniosek o jej zasądzenie, z kolei do rozwodu dochodzi, gdy zostanie złożony pozew rozwodowy. Pozew rozwodowy może zostać złożony z orzekaniem o winie jednego z małżonków, jak również bez orzekania o winie. Przy czym należy pamiętać, że w sytuacji, gdy strona wnosząca powództwo o zasądzenie rozwodu z orzeczeniem o winie jest również zobligowana do przedstawienia szeregu dowodów, które będą tą winę dokumentowały. Do dowodów tych można zaliczyć w szczególności wszelkiego rodzaju nagrania, zdjęcia, dokumentację medyczną, sms-y, a także wiadomości e-mail. Opłata stała od wniesienia pozwu rozwodowego wynosi zawsze 600 złotych. Aczkolwiek, gdy strony postępowania żądają również, aby sąd zasądził o podziale majątku to koszt złożenia wniosku o podział majątku będzie kosztował kolejne 1000 złotych. 

Komentarze prawników na temat – Kiedy separacja przechodzi w rozwód?

To jest przykładowa odpowiedź na jedno z Najczęściej Zadawanych Pytań: Kiedy separacja przechodzi w rozwód? Zapraszamy adwokatów do udzielania odpowiedzi eksperckich na pytania, które najczęściej zadają internauci. Chcesz opublikować Twoją odpowiedź? Sprawdź ofertę portalu: https://rozwod-separacja.pl/kup/publikacja-odpowiedzi-adwokata-na-najczesciej-zadawane-pytania/

Autor: Przykładowa kancelaria

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat – Kiedy separacja przechodzi w rozwód? – Zadaj pytanie w komentarzach

Pytania i odpowiedzi 0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone