Promień Off
Promień
km Set radius for geolocation
Szukaj

Kiedy rozwód z orzeczeniem o winie?

Jak sama nazwa wskazuje do rozwodu z orzeczeniem o winie może dojść wtedy, do doszło do rzeczywistej winy jednego z małżonków. Strona, która chce, aby sąd orzekł orzeczenie o winie musi wykazać, że małżonek ponosi wyłączną odpowiedzialność za rozpad pożycia, jak również musi dysponować odpowiednimi dowodami w tym zakresie.

Udowodnienie winy

Do dowodów takich można zaliczyć przede wszystkim zeznania świadków, wiadomości e-mail, sms-y, ale również nagrania, bądź ważne dokumenty, które będą istotne w sprawie (np. orzeczenie lekarskie o chorobie psychicznej jednej ze stron, która zataiła tą informację przed zawarciem związku małżeńskiego). Istotne jest to, że w prawie polskim przyjęto stanowisko, iż strona będąca winna rozpadu małżeństwa doprowadziła do takiej sytuacji przez swoje działanie, które było niezgodne z normami prawnymi, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, jak również dobrymi obyczajami.

Przy czym trzeba również mieć na uwadze to, że wszystkie te trzy elementy powinny zostać spełnione, aby sąd mógł orzec rozwód z winy jednej ze stron. Oprócz tego wszelkie czynności jednego z małżonków, które przyczyniły się w znacznym stopniu do rozpadu pożycia powinny występować w związku przyczynowym z rozpadem małżeństwa. Do czynności takich, które mogą być wystarczające dla sądu, aby orzec rozwód z winy jednego z małżonków jest np. zdrada, bądź znęcanie się, ale również zatajenie choroby psychicznej, alkoholizm, bądź odmowa współżycia. Kolejną ważną kwestią jest to, że rozwód nie będzie dopuszczalny dla sądu, jeżeli jednym zamiarem, jakim kieruje się strona powodowa będzie wyłączne żądanie uzyskania orzeczenia o rozpadzie małżeństwa z powodu winy strony pozwanej. 

Jeżeli chodzi o konsekwencje orzeczenia rozwodu o winie to tutaj należy zaliczyć przede wszystkim kwestię możliwości pobierania alimentów przez stronę pokrzywdzoną niezależnie od tego czy osoba taka żyje w niedostatku, czy też nie, ale również strona uznana za winną nie ma prawa żądania alimentów od strony pokrzywdzonej. Kwestia obowiązku wypłacania alimentów stronie pokrzywdzonej wygasa w świetle obowiązującego prawa dopiero wtedy, gdy wejdzie ona w inny związek małżeński. I jest to wyłączny przypadek, kiedy wypłacanie alimentów wygasa. 

Komentarze prawników na temat – Kiedy rozwód z orzeczeniem o winie?

To jest przykładowa odpowiedź na jedno z Najczęściej Zadawanych Pytań: Kiedy rozwód z orzeczeniem o winie? Zapraszamy adwokatów do udzielania odpowiedzi eksperckich na pytania, które najczęściej zadają internauci. Chcesz opublikować Twoją odpowiedź? Sprawdź ofertę portalu: https://rozwod-separacja.pl/kup/publikacja-odpowiedzi-adwokata-na-najczesciej-zadawane-pytania/

Autor: Przykładowa kancelaria

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat – Kiedy rozwód z orzeczeniem o winie? – Zadaj pytanie w komentarzach

Pytania i odpowiedzi 0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone