Promień Off
Promień
km Set radius for geolocation
Szukaj

Kiedy alimenty wypłaca fundusz alimentacyjny?

Wsparcie z budżetu państwa w formie funduszu alimentacyjnego jest skierowane do rodzin, które nie otrzymują przysługujących im alimentów.

Beneficjentem świadczenia może być:

  • Dziecko do 18 roku życia
  • Osoba ucząca się do 25 roku życia
  • Osoba z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo

Aby wystąpić o jego przyznanie należy najpierw spełnić kilka wymagań.

  1. Ustalenie prawa do alimentów

Pierwszym krokiem do wyegzekwowania należnych dziecku pieniędzy jest prawne poświadczenie, że takie pieniądze rzeczywiście dziecku przysługują. Oznacza to, że niezbędne jest sądowne ustalenie obowiązku alimentacyjnego – słowna, lub nawet pisemna umowa zawarta wyłącznie pomiędzy rodzicami w tym przypadku nie wystarczy. Należy także zaopatrzyć się w klauzulę wykonalności.

  1. Zaświadczenie od komornika

Dokumentem wymaganym przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji komorniczej. Po uzyskaniu wyroku sądu i klauzuli wykonalności należy więc sprawę skierować do komornika. Jeśli jego działania okażą się skuteczne, wsparcie z funduszu alimentacyjnego nie będzie wnioskującemu przysługiwać. W innym wypadku należy do komornika złożyć wniosek o wystawienie wspomnianego wcześniej zaświadczenia.

  1. Próg dochodowy

Celem funduszu alimentacyjnego jest wsparcie rodzin w trudnej sytuacji, a nie bezwzględne zapewnienie wypłacania należnych alimentów. W związku z tym głównym kryterium przyznawania świadczenia jest dochód rodziny w przeliczeniu na osobę. Jeżeli dochód mieści się w progu dochodowym lub nieznacznie go przekracza – wniosek o przyznanie świadczenia, złożony wraz z dokumentami wymienionymi w poprzednich punktach, powinien zostać zaakceptowany. Od okresu rozliczeniowego 2020/2021 w przypadku funduszu alimentacyjnego zaczyna obowiązywać zasada „złotówka za złotówkę”, która zapewnia wypłatę świadczenia pomniejszoną o kwotę przekraczającą ustalony próg dochodowy. Minimalna kwota świadczenia zgodnie z tą zasadą musi wynosić co najmniej 100 zł. W przypadku, gdy kwota świadczenia po obliczeniu będzie niższa niż 100 zł, świadczenie nie będzie wnioskującemu przysługiwać. Aktualnie obowiązujący próg dochodowy (świadczenia wypłacane od 1 października 2020 do 30 września 2021) wynosi 900 zł netto w przeliczeniu na członka rodziny.

Prawo do świadczenia zostaje anulowane, jeżeli osoba uprawniona zostanie umieszczona w ośrodku zapewniającym całodobowe utrzymanie lub zawrze związek małżeński.

Komentarze prawników na temat – Kiedy alimenty wypłaca fundusz alimentacyjny?

To jest przykładowa odpowiedź na jedno z Najczęściej Zadawanych Pytań: Kiedy alimenty wypłaca fundusz alimentacyjny? Zapraszamy adwokatów do udzielania odpowiedzi eksperckich na pytania, które najczęściej zadają internauci. Chcesz opublikować Twoją odpowiedź? Sprawdź ofertę portalu: https://rozwod-separacja.pl/kup/publikacja-odpowiedzi-adwokata-na-najczesciej-zadawane-pytania/

Autor: Przykładowa kancelaria

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat – Kiedy alimenty wypłaca fundusz alimentacyjny? – Zadaj pytanie w komentarzach

Pytania i odpowiedzi 0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone