Promień Off
Promień
km Set radius for geolocation
Szukaj

Kiedy alimenty się przedawniają?

Alimentami nazywa się świadczenia wypłacane na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby fizyczne. Zazwyczaj świadczenia te płacone są przez jednego z rodziców dziecka na rzecz drugiego rodzica lub opiekuna sprawującego rzeczywistą opiekę nad dzieckiem. Obowiązek alimentacyjny może wynikać z pokrewieństwa, powinowactwa i małżeństwa, a więc dotyczy nie tylko kosztów wychowania dziecka.

Alimenty na dziecko

Powszechnie przyjmuje się, że alimenty na dziecko ponoszone są do momentu ukończenia 18 roku życia lub zakończenia nauczania – maksymalnie 25 roku życia. W praktyce jednak obowiązek alimentacyjny nie jest ograniczany żadnymi terminami. Obowiązek alimentacyjny można uznać za wygasły, jeśli dziecko jest w stanie samodzielnie się utrzymać. O ile uczy się i jednocześnie pracuje, osiągając wysokie dochody – wówczas sąd może zadecydować, że obowiązek alimentacyjny rodziców wygasł. W przypadku dziecka niepełnosprawnego, obowiązek alimentacyjny nie wygasa nigdy – nawet jeśli takie dziecko będzie w stanie samodzielnie funkcjonować – mieszkać i pracować.

Kiedy alimenty ulegają przedawnieniu?

Zgodnie z art. 137 § 1 K.r.o roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się po 3 latach. Ewentualne rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego powoduje przerwanie trzyletniego biegu przedawniania się świadczenia. Jeśli alimenty przysługują dziecku od rodzica posiadającego władze rodzicielskie a alimenty są ustalone wyrokiem sądu lub umową, ich przedawnienie nie ma miejsca i dziecko może się o nie ubiegać nawet po 4 czy 5 latach. Nieco inaczej wygląda sprawa wobec alimentów wypłacanych poprzez fundusz alimentacyjny, bowiem roszczenie wobec tego organu nie ulega przedawnieniu. Dłużnik ma pokryć całkowitą kwotę wypłaconych alimentów wraz z odsetkami za opóźnienie, bez względu na to, ile lat minęło od ustalenia alimentów. Każdy przypadek jest inny, dlatego też warto omówić konkretną sytuację z prawnikiem lub radcą prawnym, który odpowie, jakie przepisy będą się odnosiły do danej sprawy.

Komentarze prawników na temat – Kiedy alimenty się przedawniają?

To jest przykładowa odpowiedź na jedno z Najczęściej Zadawanych Pytań: Kiedy alimenty się przedawniają? Zapraszamy adwokatów do udzielania odpowiedzi eksperckich na pytania, które najczęściej zadają internauci. Chcesz opublikować Twoją odpowiedź? Sprawdź ofertę portalu: https://rozwod-separacja.pl/kup/publikacja-odpowiedzi-adwokata-na-najczesciej-zadawane-pytania/

Autor: Przykładowa kancelaria

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat – Kiedy alimenty się przedawniają? – Zadaj pytanie w komentarzach

Pytania i odpowiedzi 0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone