Usługi Adwokat Weroniki Gawor-Pietrzak (Chrzanów, Kraków, Katowice, Jaworzno, Sosnowiec, Częstochowa) w zakresie prawa rodzinnego obejmują reprezentacje oraz sporządzanie pism procesowych w tym środków zaskarżenia w sprawach:

 • o rozwód, w tym rozwód bez orzekania o winie, rozwód z orzeczeniem o winie,
 • separacji,
 • o alimenty, w tym w sprawach o podwyższenie, obniżenie alimentów oraz o uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 • o ustalenie kontaktów z małoletnim,
 • o ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • uznanie, zaprzeczenie ojcostwa,
 • ustanowienie opieki bądź kurateli.
 • wyrażenie zgody na czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem małoletniego.

Adwokat Weronika Gawor-Pietrzak świadczy również usługi z dziedzin:

 • prawa karnego i prawa wykroczeń
 • prawa spadkowego
 • prawa administracyjnego
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 

 

Szczegóły

Zakres terytorialny usług

Adwokat Weronika Gawor-Pierzak reprezentuje swoich klientów przede wszystkim na terenie całego województwa Śląskiego (zwłaszcza Katowice, Jaworzno, Sosnowiec, Częstochowa). Zajmuję się ponadto sprawami miejscowo osadzonymi w województwie Małopolskim (zwłaszcza Kraków, Chrzanów).

Adwokat Weronika Gawor-Pietrzak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Do jej zainteresowań zawodowych należy zwłaszcza prawo karne i wykroczeń, prawo medyczne, prawo rodzinne oraz spadkowe. Podczas aplikacji reprezentowała klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami administracji publicznej oraz organami ścigania.