Promień Off
Promień
km Set radius for geolocation
Szukaj

Alimenty i pozbawienie praw rodzicielskich

Na wstępie należy zaznaczyć, że alimenty i pozbawienie praw rodzicielskich są dwiema różnymi kwestiami. W przypadku, gdy orzekł aliment przy jednoczesnym orzeczeniu o pozbawieniu praw rodzicielskich jednego z rodziców, to mimo tego postanowienia obowiązek alimentacyjny w żadnej sposób nie wygasa.

Co oznacza pozbawienie praw rodzicielskich?

Pozbawienie praw rodzicielskich jak sama nazwa wskazuje pozbawia rodzica praw do dziecka, ale nie pozbawia go obowiązków względem niego, a do takich obowiązków zalicza się przede wszystkim płacenie alimentów. Do pozbawienia praw rodzicielskich może dojść ze względu na różne sytuacje, aczkolwiek najczęściej sąd pozbawia praw rodzicielskich, gdy rodzic w żaden sposób nie interesuje się dzieckiem, nie jest w stanie go utrzymać, ani wychować, jak również gdy rażąco nadużywa swoich praw (jako przykład można tutaj podać bicie dziecka, bądź wykorzystywanie seksualne). Pozbawienie praw oznacza nic innego, jak to że rodzic przestaje być ustawowym przedstawicielem osoby małoletniej i nie może kierować jego interesami. Oczywiście pozbawienie praw nie jest równoznaczne z ograniczeniem kontaktów i o tym należy pamiętać.

Należy również pamiętać o tym, że w przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej – dziecko nie tylko ma prawo pobierać alimenty od swojego rodzica, ale także ma w dalszym ciągu prawo do dziedziczenia po nim. Ważną informacją jest również to, że w sytuacji, gdy rodzicowi zostaną odebrane prawa rodzicielskie to nie jest to podstawą do obniżenia alimentów, które jest zobowiązany regulować. Wywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego przez rodzica w stosunku, do którego zostały odebrane prawa rodzicielskie, jest zobowiązany do regulowania alimentów aż do momentu, gdy dziecko nie będzie w stanie się usamodzielnić. Z całą pewnością dziecko ma prawo pobierać alimenty od rodzica do chwili osiągnięcia pełnoletności. I jest to kwestia niepodważalna. Z kolei, gdy dziecko uzyska już pełnoletność, ale będzie nadal kontynuowało swą naukę np. na uczelni wyższej, to ma prawo do dalszego pobierania tego świadczenia, aż nie ukończy 25. roku życia.

Komentarze prawników na temat – Alimenty i pozbawienie praw rodzicielskich

To jest przykładowa odpowiedź na jedno z Najczęściej Zadawanych Pytań: Alimenty i pozbawienie praw rodzicielskich. Zapraszamy adwokatów do udzielania odpowiedzi eksperckich na pytania, które najczęściej zadają internauci. Chcesz opublikować Twoją odpowiedź? Sprawdź ofertę portalu: https://rozwod-separacja.pl/kup/publikacja-odpowiedzi-adwokata-na-najczesciej-zadawane-pytania/

Autor: Przykładowa kancelaria

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat – Alimenty i pozbawienie praw rodzicielskich – Zadaj pytanie w komentarzach

Pytania i odpowiedzi 0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone