Promień Off
Promień
km Set radius for geolocation
Szukaj

Alimenty bez rozwodu

W powszechnej świadomości alimenty to świadczenie pieniężne płacone po rowodzie orzeczonym przez sąd. Oczywiście tak jest najczęściej, ale zdarzają się też sytuacje, w których prawo pozwala na wypłatę świadczenia, mimo że małżeństwo nie zostało rozwiązane i małżonek płaci alimenty bez rozwodu.

Alimenty bez rozwodu – czy to możliwe?

Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli – stanowi art. 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (krio)

W życiu bywa jednak różnie i nie zawsze obie strony odpowiedzialnie podchodzą do obowiązków względem własnej rodziny. Zdarza się, że jedno z małżonków przerzuca obowiązek utrzymania rodziny na współmałżonka, a zarabiane przez siebie pieniądze traktuje jako środek do zaspakajania wyłącznie swoich potrzeby. Prawo przewiduje takie sytuacje i oferuje sposoby rozwiązania problemu bez sięgania po rozwiązanie ostateczne jakim niewątpliwie jest rozwód.

W jakich sytuacjach można wystąpić o świadczenie w trakcie trwania małżeństwa

Gdy jeden z małżonków uchyla się od obowiązku zaspakajania potrzeb rodziny, nie łoży na jej utrzymanie, nie interesuje się wychowaniem potomstwa, można wystąpić do sądu o przyznanie świadczenia alimentacyjnegoBez znaczenia jest tu fakt czy małżeństwo ma dzieci, czy nie. W myśl przepisów prawa małżeństwo bezdzietne też jest rodziną. Należy tu ttakże zaznaczyć że zaspakajanie potrzeb rodziny to nie tylko dostarczanie środków finansowych na jej utrzymanie. Małżonek niepracujacy zawodowo, ale zajmujący się domem i dziećmi  również zaspakaja potrzeby rodziny, a jego praca jest traktowana przez prawo na równi z pracą zawodową.

Jak dochodzić świadczenia alimentacyjnego?

W opisanej wyżej sytuacji należy złożyć pozew w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania powoda (osoby składającej pozew) i dokładnie przedstawić zaistniałą sytuację:

  • określić swoje żądanie (wypłata świadczenia alimentacyjnego na rzecz rodziny)
  • opisać okoliczności uzasadniające to żądanie.
  • dołączyć zaświadczenia o zarobkach, faktury, rachunki, wykazujące wysokość ponoszonych kosztów
  • ewentualnie wskazać osoby mogace wystąpić w charakterze świadków

Ważne: taki pozew jest zwolniony z opłaty sądowej.

Sąd ustala wysokość świadczenia alimentacyjnego

Sąd decydując o wysokości tego świadczenia bierze pod uwagę możliwości majątkowe i zarobkowe małżonka pozwanego oraz usprawiedliwione potrzeby dzieci i małżonka występującego o świadczenie alimentacyjne. Uwzględni też koszty utrzymania rodziny (dlatego tak ważne jest ich udokumentowanie) oraz prawo obojga małżonków do równego pozomu życia (tzw. zasada równiej stopy). Ustalając wysokość świadczenia, sąd weźmie też pod uwagę wysokość wkładu finansowego małżonka pozwanego  z okresu, gdy stosownie do swoich możliwości majątkowych i zarobkowych łożył na utrzymanie rodziny

Sposób wypłacania świadczenia zasądzonego przez sąd

Gdy wyegzekwowanie pieniędzy od małżonka zobowiązanego do ich płacenia jest trudne – szczególnie gdy w grę wchodzi jego uzależnienie od alkoholu, narkotyków, czy hazardu – małżonek uprawniony do świadczenia może wystąpić do sądu z wnioskiem o wydanie zakładowi pracy małżonka zobowiązanego do płacenia, nakazu wypłacania jego wynagrodzenia bezpośrednio małżonkowi uprawnionemu do otrzymywania zasądzonych pieniędzy (art 28 par. 1 krio).

W takiej sytuacji sąd może zarządzić przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez ośrodek pomocy społecznej, aby sprawdzić warunki życia rodziny. Uzyskanie nakazu to zdecydowanie najszybszy sposób na otrzymanie środków finansowych na potrzeby rodziny. Sąd przesyła pracodawcy małżonka zobowiązanego do płacenia świadczenia alimentacyjnego wypis orzeczenia, wzywając pracodawcę do wypłacania należności małżonkowi uprawnionemu, w wysokości określonej w orzeczeniu (może to być całość lub część dochodów pozwanego).

Komentarze prawników na temat – Alimenty bez rozwodu

To jest przykładowa odpowiedź na jedno z Najczęściej Zadawanych Pytań: Alimenty bez rozwodu. Zapraszamy adwokatów do udzielania odpowiedzi eksperckich na pytania, które najczęściej zadają internauci. Chcesz opublikować Twoją odpowiedź? Sprawdź ofertę portalu: https://rozwod-separacja.pl/kup/publikacja-odpowiedzi-adwokata-na-najczesciej-zadawane-pytania/

Autor: Przykładowa kancelaria

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat – Alimenty bez rozwodu – Zadaj pytanie w komentarzach

Pytania i odpowiedzi 0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone