1. Serwis internetowy rozwod-separacja.pl zwany w dalszej części „Serwisem”, jest udostępniany przez firmę REMARCO WALICZEK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą pod adresem Kossak-Szatkowskiej 8/30, 43-400 Cieszyn, NIP 5482673348, KRS 0000613478, REGON 364227463. zwaną dalej Właścicielem.
 2. Korzystając z usług Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 3. Dodanie wpisu do Serwisu odbywa się poprzez zgłoszenie wpisu za pomocą funkcji „Dodaj kancelarię”.
 4. Dodanie wpisu podstawowego jest bezpłatne.
 5. Użytkownik może skorzystać również z płatnych opcji: promocji wpisu, publikacji tekstu w dziale „Baza Wiedzy” oraz zlecenia tekstu do napisania. Szczegółowe informacje znajdują się w dziale CENNIK USŁUG DODATKOWYCH.
 6. Użytkownik może dokonać płatności za usługi dodatkowe przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności internetowych Przelewy24. Właściciel serwisu wystawia faktury VAT zawierające 23% podatku VAT za usługi dodatkowe.
 7. Użytkownik dodając wpis do Serwisu oświadcza tym samym, że podane w formularzu informacje są prawdziwe i zezwala na przechowywanie ich w bazie danych Katalogu oraz upublicznienie tych danych w tymże katalogu (zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997). Publikowane nie będą jedynie dane dotyczące osoby odpowiedzialnej za dodawanie przedsiębiorstwa.
 8. W przypadku podania nieprawdziwych danych o przedsiębiorstwie lub informacji niezgodnych z rzeczywistością Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do żądania poprawy tych danych pod groźbą przedterminowego usunięcia wpisu.
 9. Użytkownik ma prawo do wglądu i wnoszenia poprawek do danych dot. swojego przedsiębiorstwa, a także do usunięcia tych danych z bazy Serwisu. W tym celu osoba odpowiedzialna za reprezentowanie firmy w Serwisie powinna zwrócić się za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) hello(at)remarco.eu do Właściciela Serwisu, korzystając z adresu e-mail podanego uprzednio w formularzu rejestracji lub przesłać listownie potwierdzony własnoręcznym podpisem wniosek na adres Remarco Waliczek Spółka Jawna, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 8/30, 43-400 Cieszyn .
 10. Użytkownik ma prawo zrezygnować z usługi w terminie 14 dni od daty opublikowania wpisu. W tym celu osoba odpowiedzialna za reprezentowanie firmy w Serwisie powinna zwrócić się za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) hello@remarco.eu do Właściciela Serwisu, korzystając z adresu e-mail podanego uprzednio w formularzu rejestracji lub przesłać listownie potwierdzony własnoręcznym podpisem wniosek na adres Remarco Waliczek Spółka Jawna, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 8/30, 43-400 Cieszyn .
 11. Użytkownik zobowiązuje się do nieużywana w formularzu słów wulgarnych i obraźliwych oraz zwrotów naruszających ogólnie przyjęte zasady moralne, a także obrażania osób trzecich.
 12. Właściciel Serwisu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dnia 29.10.1997 r), zapewnia wszystkim użytkownikom Serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich aktualizacji. Dane te mogą zostać w każdej chwili na prośbę użytkownika usunięte z Serwisu.
 13. Właściciel Serwisu zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. Nr. 144, poz.1204 z dnia 18.07.2002 r), oświadcza, że osoba reprezentująca daną firmę, dodając wpis wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Właściciela serwisu.
 14. Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań, by dane dotyczące firm były bezpieczne oraz by Serwis był dostępny i w pełni funkcjonalny przez cały czas, jednak nie ponosi on odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu:
  • działania hakerów, złodziei i osób trzecich,
  • niepoprawnego działania lub awarii sieci Internet,
  • niepoprawnego zarządzania kontem przez Użytkownika,
  • siły wyższej i sytuacji losowych.
 15. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do:
  • okresowego wyłączania Serwisu lub poszczególnych jego części celem dokonania niezbędnych modernizacji, napraw, aktualizacji i prac konserwacyjnych,
  • usuwania lub blokowania kont użytkowników w przypadku naruszenia postanowień tego regulaminu,
  • usuwania wpisów nie zgodnych z polskim prawem oraz dodanych przez osoby nieupoważnione do reprezentowania firmy,
 16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 06.03.2019 roku.