Poniżej przedstawione są koszty sądowe wynikające z przepisów prawa. Są to opłaty, których uiszczenie jest konieczne, aby sąd wszczął postępowanie. Opłaty przedstawione poniżej nie dotyczą kosztów pomocy prawnika. Aby poznać koszty pomocy prawnej wybierz miasto oraz interesującego Cię prawnika:

Koszty sądowe I instancji

 • 100 PLN brutto – sprawa o separację na zgodny wniosek małżonków (art. 37 pkt 3 u.k.s.c)
 • 600 PLN brutto – sprawa o separację sporną (art. 26 ust. 1 pkt 1 i 2 u.k.s.c)
 • 600 PLN brutto – sprawa o rozwód (art. 26 ust. 1 pkt 1 i 2 u.k.s.c)

Koszty sądowe II instancji

 • 100 PLN brutto – sprawa o separację na zgodny wniosek małżonków (art. 37 pkt 3 u.k.s.c)
 • 600 PLN brutto – sprawa o separację sporną (art. 26 ust. 1 pkt 1 i 2 u.k.s.c)
 • 600 PLN brutto – sprawa o rozwód (art. 26 ust. 1 pkt 1 i 2 u.k.s.c)

Inne koszty sądowe

 • 200 PLN brutto – orzeczenie eksmisji małżonka (w art. 27 pkt 11 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (u.k.s.c) mowa jest o „opróżnieniu lokalu”, ale w art. 26 ust. 2 u.k.s.c. określono to jako „eksmisję”)
 • 100 PLN brutto – podział mieszkania do korzystania (art. 39 ust. 1 pkt 1 u.k.s.c – wniosek o ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej)
 • do 1000 PLN brutto – podział majątku (art. 38 ust. 1 u.k.s.c. – 1000 zł od wniosku niezawierającego projektu zgodnego podziału. Art. 38 ust. 2 u.k.s.c – 300 zł od wniosku zawierającego zgodny projekt podziału)
 • 5% rocznej wartości – alimenty dla małżonka
 • Koszty biegłych sądowych
 • Koszty stawiennictwa świadków

Koszty adwokata, koszty pomocy prawnej

Aby poznać szczegółowe koszty usług prawnych znajdź i zapytaj prawnika.